Skip to main content

Coaching - Thema's

Coaching kan worden toegepast op een groot aantal zeer verschillende problemen en levenssituaties. Devolgende onderwerpen heb ik gekozen voor mijn coaching activiteit:

  • omgaan met stress en crises
  • gezond weer aan het werk
  • work-life-balance
  • carrière verandering
  • start-up
  • beslissingen nemen
  • ontwikkeling van vaardigheden

Coaching

In individuele coachingssessies begeleid ik personen tijdens veranderingsprocessen. Dit wordt gedaan door middel van actief luisteren op een respectvolle manier, gerichte vraagstelling, creatieve technieken en op het individu toegespitste coachtechnieken.
In het kortdurende coachingsproces (gemiddeld 4-6 sessies à 90 minuten) worden gezamenlijk doelstellingen gedefinieerd en duurzame oplossingen voor het vraagstuk uitgewerkt. Doelen, oplossingen en veranderingen komen uit uzelf, zijn hiermee intrinsiek gemotiveerd en daardoor ontstaat een structurele toepasbaarheid die geleidelijk in het dagelijkse leven geïntegreerd zal worden.

Hoe verloopt een coachingstraject?

Na initieel contact per e-mail of telefoon, maken wij een afspraak voor een persoonlijk gesprek waarin u mij en mijn werkwijze leert kennen. Ik krijg in dit gesprek een eerste indruk van uw situatie, de randvoorwaarden worden gesteld en de verdere samenwerking wordt overeengekomen.Wanneer voor een coachingstraject gekozen wordt, volgt een eerste sessie die sterk gericht is op de analyse/diagnose van uw thema. In deze zogenaamde analysefase wordt uw vraagstelling nauwkeurig bekeken en worden verschillende (nieuwe) perspectieven meegenomen. Centraal in deze fase staat het zo concreet mogelijk vaststellen van uw hulpvraag, evenals coaching doelstellingen zo ‘SMART’ als mogelijk te formuleren (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, tijdsgebonden).In de daaropvolgende sessies komen diverse, individueel afgestemdeinterventies aan de orde die zorgen voor verandering, oplossingen en duidelijkheid. Huiswerk en kleineoefeningen begeleiden u door het gehele proces. In een laatste bijeenkomst wordt gezamenlijk hetcoachingstraject gereflecteerd en geëvalueerd. De aanpak wordt nabeschouwd, wezenlijke veranderingen worden besproken en het resultaat wordt beoordeeld.